Bij het Italiaans Instituut Alessandro Manzoni in Nijmegen kunt u cursussen Italiaans op verschillende niveaus volgen in groepsverband of als privélessen. Het accent zal daarbij liggen op het ontwikkelen van de spreekvaardigheid. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de geschiedenis en cultuur van ‘Il Bel Paese’. Het instituut biedt tevens spoedcursussen aan voor bedrijfspersoneel, conversatielessen, korte cursus “Italiaans op vakantie”, cursussen voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs, cursus Italiaanse Literatuur.

De lessen worden gegeven door drs. Carlo Franco Visco, een bevoegd en ervaren Italiaanse taaldocent die aan de Radboud Universiteit is afgestudeerd in de Italiaanse taal- en letterkunde.

CURSUS “ITALIAANS OP VAKANTIE”

Aanvang lessen woensdag 27 februari 2019 om 19:45 uur. 15 lessen van 1½ uur. Cursusgeld Euro 185,-. Inschrijvingstermijn 18 februari. Aanmelding via het inschrijvingsformulier