Het Italiaans Instituut Alessandro Manzoni, gevestigd in Nijmegen, biedt cursussen Italiaans aan in groepsverband van niveaus A1 tot C2 (volgens de richtlijnen van het Europees Referentiekader voor de Talen). Het accent zal daarbij liggen op het ontwikkelen van de spreekvaardigheid. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de geschiedenis en cultuur van ‘Il Bel Paese’. De lessen worden gegeven door een bevoegd en ervaren Italiaanse taaldocent die aan de Radboud Universiteit is afgestudeerd in de Italiaanse taal- en letterkunde.

 

___________________________________________________

TOLK EN VERTAALSERVICE

 

over Alessandro Manzoni