Bij het Italiaans Instituut Alessandro Manzoni in Nijmegen kunt u cursussen Italiaans op verschillende niveaus volgen in groepsverband of als privélessen. Het accent zal daarbij liggen op het ontwikkelen van de spreekvaardigheid. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de geschiedenis en cultuur van ‘Il Bel Paese’. Het instituut biedt tevens spoedcursussen aan voor bedrijfspersoneel, conversatielessen, korte cursus “Italiaans op vakantie”, cursussen voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs, cursus Italiaanse Literatuur.

De lessen worden gegeven door drs. Carlo Franco Visco, een bevoegd en ervaren Italiaanse taaldocent die aan de Radboud Universiteit is afgestudeerd in de Italiaanse taal- en letterkunde.

BEGINNERS CURSUS

AANVANG LESSEN beginnerscursus: maandag 24, dinsdag 25 en donderdag 27 september. Voor tijdstip zie het cursusoverzicht.

AANMELDING via het online aanmeldingsformulier.

CURSUSGELD: € 255 voor 24 lessen van telkens 1½ uur.