Italiaans Instituut Alessandro Manzoni, gevestigd in Nijmegen, biedt cursussen Italiaans aan in groepsverband van niveaus A1 tot C2 (volgens de richtlijnen van het Europees Referentiekader voor de Talen). Het accent zal daarbij liggen op het ontwikkelen van de spreekvaardigheid. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de geschiedenis en cultuur van ‘Il Bel Paese’. De lessen worden gegeven door een bevoegd en ervaren Italiaanse taaldocent die aan de Radboud Universiteit is afgestudeerd in de Italiaanse taal- en letterkunde.

Ook voor  tolk- en vertaalservice kunt u zich wenden tot het Italiaans Instituut Alessandro Manzoni.
_____________________________________________________

NIEUW Cursus “Italiaans op vakantie”. Startdatum 2 en 7 april 2020. Inschrijvingstermijn 23 maart

NIEUW Conversatie groepscursus voor vergevorderden. Aanvang lessen 11 maart a.s. Inschrijvingstermijn 28 februari. Voor meer informatie zie de rubriek Cursussen 2020.