Italiaans Instituut Alessandro Manzoni biedt cursussen Italiaans aan in groepsverband  van niveaus A1 tot C2 (volgens de richtlijnen van het Europees Referentiekader voor de Talen). Het accent zal daarbij liggen op het ontwikkelen van de spreekvaardigheid. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de geschiedenis en cultuur van ‘Il Bel Paese’. Het instituut biedt tevens spoedcursussen aan voor bedrijfspersoneel, conversatielessen en korte cursussen “Italiaans op vakantie”.

Ook voor  tolk- en vertaalservice kunt u zich wenden tot het Italiaans Instituut Alessandro Manzoni.

De lessen worden gegeven door een bevoegd en ervaren Italiaanse taaldocent die aan de Radboud Universiteit is afgestudeerd in de Italiaanse taal- en letterkunde.