Voor informatie over deze cursus kunt u zich wenden tot het secretariaat.