Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Cursus voor beginners

Het leerprogramma is op middelbaar niveau en gericht op het gebruik van het Italiaans als spreektaal. In de cursus ligt daarom het accent op praktisch taalgebruik dat toegepast kan worden in veelvoorkomende dagelijkse situaties. Ook de kennis van land en volk staat op de voorgrond in deze leergang. [lees meer…]

Cursus voor gevorderden

De cursussen voor gevorderden zijn ook toegankelijk voor diegene die al eerder een cursus Italiaans hebben doorlopen, ongeacht welk leerboek is gebruikt. Desgewenst kan de cursist een taaltoets doen of zich aanmelden voor een intakegesprek om het instapniveau te bepalen. Zo kan de cursist zich aansluiten bij een tweede- derdejaars groep of bij een (ver)gevorderde groep. [lees meer…]

Cursus conversatie (voor vergevorderden)

Na de basis leergang kun je in deze cursus verder oefenen om je spreekvaardigheid te vergroten. Het actieve gebruik van het Italiaans wordt in de les door de docent gestimuleerd met allerlei gespreksonderwerpen Denk hierbij aan het bespreken van artikelen uit Italiaanse en Nederlandse kranten en tijdschriften en het nieuws uit Italië. [lees meer…]

Cursus “Italiaans op vakantie”

In deze cursus maakt de cursist op ontspannen en speelse wijze kennis met de Italiaanse taal. De leerstof is eenvoudig en praktisch, zodat de cursist het geleerde meteen kan toepassen in de praktijk. Uitgebreide behandeling van grammaticale en taalkundige onderwerpen is daarom achterwege gelaten.

In de lessen komen de belangrijkste situaties aan bod die de cursist kan meemaken op vakantie in Italië, zoals uit eten gaan, winkelen, reizen met het openbaar vervoer, iets huren of reserveren.

[lees meer…]

Cursus leerling basisonderwijs

[lees meer…]

Cursus voortgezet onderwijs

[lees meer…]

Storia e testi di letteratura Italiana

[lees meer…]

Cursus Promessi Sposi

[lees meer…]

Cursus Divina Commedia

[lees meer…]

Leesclub Boccaccio

Een leesclub voor moderne Italiaanse literatuur.

De werken van Italiaanse schrijvers als Dante, Petrarca, Boccaccio en Manzoni behoren tot de klassieken van de Europese literatuur en worden (vooral in vertalingen) door velen gelezen. Eigentijdse Italiaanse auteurs, met uitzondering misschien van Umberto Eco, zijn echter veel minder bekend bij het grote publiek. Om de moderne Italiaanse literatuur onder de aandacht te brengen heeft Italiaans Instituut Alessandro Manzoni de Boccaccio-leesclub opgericht.

[lees meer…]

Cursus grammatica

[lees meer…]

Intensieve cursus Italiaans

[lees meer…]

Cursus bedrijfspersoneel

[lees meer…]